aktualizace 14-6-2002
                                       Starověký východ
obr01-150.kB - mezopotámský panovník Urnanše nese symbolický koš materiálu na stavbu chrámu
obr02-110.kB - soška
obr03-155.kB - Urská standarta
obr04-045.kB - soška pěššího bojovníka
obr05-085.kB - zlatá přilbice
obr06-100.kB - dýka z urského pohřebiště
obr07-110.kB - Sumerský pěšák
obr08-115.kB - Supí stéla
obr09-050.kB - Figurky
obr10-060.kB - pečetní váleček
obr11-135.kB - tanečník
obr12-100.kB - soška sedícího muže
obr13-100.kB - plastika
obr14-200.kB - maska krále Sargona nebo jeho nástupce
obr15-180.kB - Narásimova stéla
obr16-200.kB - socha panovníka s plánem výstavby chrámu
obr17-130.kB - hymna o obnově a zasvěcení Ningursova chrámu.
obr18-080.kB - Sargonova dcera jako kněžka v chrámu bohyně Ningal
obr19-110.kB - lagašský vládce Urningirsu
obr20-120.kB - přísná žena
obr21-200.kB - pohár věnovaný Gudeou Ningišzidovi
obr22-220.kB - stéla Chammurapiho
obr23-150.kB - urská standarta-detail
obr24-190.kB - urská standarta detail-slavnodtní hostina
obr25-110.kB - průčelí jižního paláce v Babylónu
obr26-120.kB - zikkurat boha Enlila
obr27-100.kB - průčelí kasitských budov
obr28-100,kB - babylónská stéla-kudurru z 12.stol př.n.l.
obr29-100.kB - kudurru z roku 715 př.n.l.
obr30-065.kB - babylónská mapa světa
obr31-115.kB - sumerské slabikáře a slovníky
obr32-100.kB - astronomická tabulka
obr33-100.kB - hliněný cilyndr perského krále Kýrose o dobytí babylónu
obr34-150.kB - destička ze slonové kosti
obr35-120.kB - armáda-obléhání a tábor
obr36-160.kB - vřava na bitevním poli
obr37-230 .kB - asyrská jednotka opuští dobyté město.
obr38170.kB - stéla
obr39240kB. - hon na lva