"To, co má menší pravděpodobnost, je pravděpodobnější."

Podle ateismu vesmír vznikl náhodou, země vhodná pro život vznikla náhodou, život vznikl náhodou, lidské vědomí vzniklo náhodou a tak podobně. Vezměme jeden příklad: vznik života. Známý anglický nevěřící vědec Francis Crick, objevitel struktury DNA, napsal: "Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou je tak naprosto pranepatrná, že je to až absurdní." Sir Fred Hoyle a Chandra Wickramasinghe, o kterých bylo napsáno, že jsou to "dva z největší vědci v Británii", kalkulovali pravděpodobnost, že život mohl vzniknout náhodou. Ke svému vlastnímu překvapení zjistili, že i kdyby byl celý vesmír jakási prapolévka, šance spontánního vzniku života by byla 1 ku 10 na 40.000. Dodali, že to je, jako kdyby tornádo prošlo vrakovištěm a tím vytvořilo fungující letadlo Boeing 747. Biolog George Wald, nositel Nobelovy ceny, řekl, že spontánní vznik života je "nemožný.". Profesor Wickramasinghe měl v rozhovoru zajímavé pozorování. Nejen, že je náhoda nedostatečným vysvětlením vzniku života, ale také nemůže vysvětlit evoluci vůbec. Řekl: "Není žádný důkaz o žádné ze základních tezí darwinské evoluce. Nevěřím, že vůbec o ní nějaký důkaz kdy byl. Byla to sociální síla, která přemohla svět v roce 1860 a myslím si, že to byla pro vědu od té doby katastrofa." Otázka je, zda víra v náhodu je vědecká, nebo jestli jde o něco jiného. Proč nejsou někteří ochotni připouštět Boha jako rozumné vysvětlení?

Nejsem biolog,chemik. Ale ateismus nehlásá vznik náhodou. To je jen jeden z mnoha mylných tvrzení křesťanů o ateismu. Náhodou se můžete potkat s přítelem v hospodě nebo náhodou potkat Krista na cestě z kostela. Spojení dvou atomů se řídí přísnými zákony. Dva atomy se sloučí jen potud, pokud se sloučit mohou, pak náhodně plují prostorem a třeba se spojí s dalším, vznikne molekula, ta se spojí s jinou a tak dále. Ale v tomto řetězci se vše děje podle určitých pravidel. Náhoda hraje snad roli jen v čase, kdy se toto sloučení uskuteční. Toto sloučení, tento vznik pralátek, které pak zcela přirozeně vedly ke vzniku života, se děje zcela nezávisle na vůli kohokoliv, a to i boha. Jediné, co potřebuje, jsou podmínky. A proto lze říci, že asi těžko na slunci vznikne voda, která je potřebná pro vznik života.
Ateismus není o náhodě, ale bere náhodu jako jeden z možných způsobu postupu vpřed. Jdete li v uzké uličce a vaším směrem jde přitažlivá žena a vandrák,přirozeně jdete na straně pěkné ženy a třeba náhodou se s ní seznámíte, zamilujete, a pak přirozeně počnete potomka.
Vznik života na zemi nebyla náhoda.
Náhoda by to byla jen v případě stvoření, protože bůh může náhodně dát vzniknout životu.
Tak i tato věta je nesmyslná, ani bůh nemůže dát vzniknout životu, kde se mu líbí, je omezen podmínkami. A pokud je bůh omezen podmínkami, pak je na místě se ptát, proč by teda měl být.
Jistě znáte situaci, kdy se manželé rozhodnou počít potomka. Vysadí antikoncepci, nedávají si pozor a přesto to nejde a až za dlouho se to podaří. Na druhé straně manžel jednou zahne a hned se to povede. Je to náhoda, že v jednom případě se zrození nepodaří napoprvé a v druhém hned napoprvé? No jistě že není, je to přirozený výběr, evoluce v praxi. Silnější vyhraje nad slabším, spojí se a je ještě silnější. Možná to není nejšťastnější příklad, ale je to podstata výběru a trochu i té náhody, která však nemá hlavní vliv.
Kalkulace spontánního vzniku života. Výhry v sazce je taky malá, ale minimálně jednou do roka se podaří. Docela by mě zajímalo, jaká je hodnota tzv.druhého příchodu Krista na zem. Paní znovu vyhrála v loterii. Experti prý uvedli, že šance, že Valerie Wilsonová znovu vyhraje, byla extrémně nízká. Pravděpodobnost prý byla 1 : 3,669 biliónu.
Náhoda nemůže vysvětlit evoluci. No to je přeci jasné, protože evoluce není o náhodě, evoluce je přísný výběr silnější cesty, postupné přizpůsobování organismu a přerod v jiný. Je to v podstatě o tom, že naši předkové byli opice, ale stejně tak jimi jsou mořští živočichové, protože život vznikl ve vodě. Zdá se totiž že v živočišném žebříčku stojíme na nejvyšším místě, ale z každého předešlého živočišného druhu máme něco v sobě. Tak teď vidím, jak se křesťanům rozšiřují oči:fuj, mám v sobě něco z pavouka nebo hada, příšerné. Evoluce je i o tom, že našimi předky byly třeba opice, ale člověk jako takový nevznikl z opice. Každý živočich si nese vlastní stavební konstrukci-DNA. Každý z nás má v sobě informace, díky nimž se chová, uvažuje. Tyto informace jsou z velké části shodné, ale pak jsou tam informace, které jsou pro nás jedinečné. A tak opice, jako náš předek, je od nás živočišně vzdálena jako kosmická loď od krumpáče. Muži mají rádi ženy, ale jeden má rád blondýnky, druhý černovlásky, třetí dlouhovlasé, co rozhoduje o tom, že jsme tak jiní v náhledu na ženu. Bůh nebo nějaký atom ukrytý v našem mozku?
Sociální síla roku 1860 byla pro vědu katastrofou?!!! Pro jakou vědu - pro náboženství to chápu, ale pro vědu to byl přínos. Obrátil oči vědců jiným směrem. Ukázal cestu.
Víra v náhodu je vědecká? Není, žádná víra v cokoliv není vědecká, protože víra nezkoumá předmět víry, kdežto věda nejdříve prozkoumá a pak je schopna věřit, ale mnohem častěji pochybovat. Věda je o pochybování o věcech, které známe, které neznáme. Víra je neměnný akt uznání bez ohledu na cokoliv.
A proč někteří nejsou schopni připustit boží existenci jako rozumné řešení?
V boží existenci je víc náhod než jsou ochotni přijmout, boží existence musí dodržovat přírodní zákony a pokud třeba teď považujeme za vznik vesmíru Velký třesk, pak bůh musel toto stvoření vesmíru dodržet, ale pak u toho nemusel být. Z toho lze vyvodit, že nemusel být ani u jiných věcí. Kdyby však přeci jen byl a stvořil tento vesmír, musí být mimo něj a pak jsme pro něj jen loutky.